GEBEDSVERZOEK

« Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven. Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. » Jakobus 5 :15-16 Tijdens een samenkomst, in België, nodigde ik de zieken uit om naar voor te komen voor gebed. Een jonge vrouw naderde tot het altaar en verzocht gebed voor een familielid in Afrika die leed aan malaria. We baden in geloof in de naam van Jezus Christus! Tijdens de daarop volgende samenkomst getuigde deze jonge vrouw dat de patiënte in goede gezondheid verkeerde. Als zendelingen en dienstknechten van God, geloven wij in de effectieve werking van gebed. Het is om deze reden dat wij personen die in nood zijn wensen te helpen, zowel van dichtbij als op afstand. Met welk probleem je ook zit en hoe groot je nood ook is, aarzel niet om ons te laten weten waar je mee worstelt en wij helpen je graag om dit in gebed bij God te brengen voor een Goddelijke interventie. In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe God vele gebedsverzoeken heeft verhoord. Hij wil ook jouw gebedsverzoek verhoren. « Met de hulp van God kunnen wij dapper strijden, Hij zal onze vijanden verslaan. » Psalmen 60 :14