MISSIE

Jezus bron van leven is een bediening met als doel de missie die Jezus ons heeft opgedragen:

“Trek de wereld in,’ zei Hij tegen hen, ‘en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. ” Marc. 16:15 Met deze doelstelling worden diverse activiteiten ondernomen:
  • evangelisatie in verschillende vormen
  • zendingsreizen
  • toerusten van Christenen door diverse vormen van samenkomsten
  • toerusten van zieken door genezing
  • bemoedigen van geestelijke leiders in hun roeping
  • steunen van lokale kerken en van weduwen en wezen rondom de wereld
  • publicatie van evangelische boeken