OVER ONS

Jezus bron van leven is een kerk door God geïnspireerd via zijn dienstknecht Yannick Duvivier.

In 1990, als 12-jarige, gaf hij zijn leven aan Jezus Christus in een opwekkingskerk te Kinshasa (RDC), waar hij werd gedoopt en vervuld met de kracht van de Heilige Geest. Yannick Duvivier is ingenieur bouwkunde van beroep en sinds 2003 gehuwd met advocaat Anke. Het pastoraal echtpaar diende trouw de Here, gedurende zo’n 20 jaar, in de kerk “Jezus Levend Water voor alle natiën” te Kortrijk, vooraleer zij beantwoorden aan de roeping van God voor deze bediening. Binnen deze kerk richten zij zich ook op het vormen van discipelen en het omkaderden van jongeren. God gebruikt hen in het bijzonder op het vlak van geloof, genezing, bevrijding, wonderen, muziek et evangelisatie. Zij reizen binnen Europa, Afrika en Azië om het Evangelie van Christus te brengen en het werk van God binnen deze regio’s te ondersteunen. Hun hart gaat ernaar uit om God te dienen in eenvoud en ontzag.