PUBLICATIE

“Elargissez votre foi” (Breidt je geloof uit) is het eerste boek van Yannick Duvivier waarin hij beschrijft hoe geloof een scharnierfunctie vervult tussen de beloften van God en de vervulling van deze beloften. Het is een diepgaand actueel en praktisch boek die een weerklank vindt in het hart. Het zet aan tot innerlijke reflectie en groeien in geloof. Het boek richt zich tot allen die dorst hebben naar een intieme relatie met de Heilige Geest en die de realiteit van God willen leven in deze laatste dagen. Deze publicatie presenteert het werk dat de Heilige Geest wil volbrengen in elke christen. Een christen die wil groeien dient gevormd en getraind te worden, zodat al het sluimerend potentieel die God in hem gelegd heeft kan ontwikkelen. Hoe? Door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de perfecte geloofs-coach. Zonder Hem, is het onmogelijk om kind van God te worden en onmogelijk om ten allen tijde een zegevierend geloof te hebben. Dit boek is een werkinstrument voor elke christen en voor iedereen die God wil vinden. Dit werkstuk brengt een gedetailleerde studie van de principes, de concepten en de eigenschappen van ‘Geloof’, waaronder:
  • De naam van Jezus
  • Het bloed van Jezus
  • De Goddelijke middelen
  • De Goddelijke genezing
Met andere woorden brengt dit boek u de nodige voedingsstoffen om uw geloof te boosten.