SAMENWERKING

Uw steun verruimt onze zendingsacties

Het zendingsveld is zeer uitgebreid rondom de wereld en de noden zijn uiteenlopend. Uw waardevolle steun is dan ook nodig om de uiteenlopende behoeftigen, aan te raken met het Evangelie van Christus. Samen kunnen wij een impact hebben op deze wereld, voor de glorie van God. Wij danken u dan ook om de mogelijkheid om te zaaien in deze zendingsbediening, in overweging te nemen. Door het steunen van deze zendingsbediening, zult u bijdragen tot volgende activiteiten:
  • het organiseren van uiteenlopende evangelische acties
  • het steunen van de minderbedeelden (weduwen en wezen) in Azië en Afrika
  • het steunen van behoeftige dienstknechten van God in Azië en Afrika
  • het publiceren van evangelische boeken
Zodoende kunnen wij samen verklaren dat onze daden luider spreken dan onze woorden. Tijdens onze zendingsreizen naar Afrika en Azië konden wij de moeilijkheden zien waarmee de lokale kerken en dienstknechten van God worden geconfronteerd in het dagelijks leven. Wij wensen dan ook deze lokale kerken en dienstknechten van God te ondersteunen. Waarom? Omdat het Evangelie een religie is die zich veruitwendig door daden van geloof! Ondanks de enorme omvang et de veelzijdigheid van het zendingsveld, wensen wij tevens steun te geven aan wezen en weduwen die aan hun lot worden overgelaten. Indien u zich aangesproken voelt voor deze zendingsthema’s, aarzel niet om ons te contacteren of een gift te doen. Door een bijdrage te leveren wordt je arbeider met God en neem je deel aan het vuur van het Evangelie dat brandt in onze harten. “De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven.” Jakobus 1:27 Bank ING : BE52 3630 3763 2909